W związku z realizacją projektu: „Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Toptextil Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp, nr projektu: RPMP.03.03.02-12-0585/17, niniejszym informujemy o wynikach poniższego postępowania.

 

Dotyczy zamówienia:

  • wynajęcie zabudowy targowej wykonanej wg indywidualnego projektu Zamawiającego na potrzeby udziału w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej Heimtextil 2019 Frankfurt (Niemcy), 08-11.01.2019
  • zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2018 r.

 

Informujemy, że jako wykonawcą zamówienia wybrana została firma All In Event Joanna Bartoszewicz, Jacek Bartoszewicz s.c.

Szczegółowy postępowania dostępne są na  Baza Konkurencyjności, nr ogłoszenia 1142916.