scieralnosc

ścieralność

Tkaniny Toptextil wykazują bardzo dużą odporność na ścieranie. Badanie tego czynnika wykonuje się za pomocą testu Martindale’a według normy PN-EN ISO 12947-2:2017-02. Polega on na umieszczeniu badanej próbki materiału w maszynie, która pociera ją ze stałym naciskiem ścieraczem z wełny lub papierem ściernym przez kilka godzin, a nawet dni bez przerwy. Wynik badania określa się w cyklach/suwach, czyli ilości przetarć po których doszło do przetarcia włókien określonego w normie (zazwyczaj są to przetarte dwie lub trzy nitki).

Przeciętna wytrzymałość tkaniny na ścieralność to około 2000 – 4000 cykli czyli około rok bardzo intensywnego użytkowania mebla. Większość materiałów Toptextil posiada wytrzymałość na poziomie ponad 40 000 cykli, co oznacza, że mebel nie zużyje się aż przez 10 lat!

mechacenie

pilling i mechacenie

Tkaniny Toptextil cechują się wysoką odpornością na mechacenie i pilling. Mechacenie to proces powstawania na powierzchni tkaniny drobnych włókienek, które przez dalsze pocieranie zbijają się w kuleczki tworzące efekt pillingu. Badanie skłonności tkaniny do mechacenia i pillingu polega na pocieraniu badanego materiału ścieraczem (zazwyczaj tkanina wełniana) określoną w normie ilość razy. Następnie według normy PN-EN ISO 12945-2:2002 ocenia się stopień pillingowania materiału w skali od 1 do 5, gdzie jeden to całkowite zmechacenie powierzchni, a 5 to brak zmian.
Pilling natomiast to proces tworzenia się skupisk splątanych włókienek (kuleczek) na powierzchni wyrobów włókienniczych pod wpływem tarcia, podczas ich użytkowania. Można wyróżnić dwa rodzaje tego zjawiska:

 • pilling obcy powstający na skutek łączenia się włókien materiału obiciowego z materiałem bezpośrednio do niego przylegającym np. pokrowcem; najłatwiej usunąć go golarką do ubrań;
 • pilling własny powstaje z przędzy tkaniny na skutek jej pocierania; najczęściej występuje w tekstyliach zawierających jednocześnie włókna naturalne i syntetyczne np. wełnę i poliester. Zawartość naturalnych włókien może być przyczyną zwiększonej skłonności do pillingu przez pierwsze miesiące użytkowania materiału. Nie jest to wadą tkaniny. Po kilku miesiącach proces pillingowania ustępuje.

przesuniecie

przesunięcie w szwie

Tkaniny Toptextil wykazują dużą odporność na przesunięcie w szwie. Badanie tego czynnika polega na zszyciu dwóch kawałków tego samego materiału określonym w normie PN-EN ISO 13936-2:2005 ściegiem i nicią (zazwyczaj 33 przeszycia na 10 cm ściegu), a następnie na rozciąganiu powstałego szwu na maszynie wytrzymałościowej z odpowiednią siłą. Powstały w ten sposób prześwit w materiale wyrażony jest w milimetrach.

tarcie

odporność wybarwień na tarcie

Badanie odporności wybarwień na tarcie pozwala ustalić czy tkanina będzie odbarwiać się podczas użytkowania, a co za tym idzie czy może zabarwić nasze ubrania. W przypadku tkanin obiciowych jest to szczególnie ważna cecha, gdyż tkaniny te zazwyczaj użytkowane są przez wiele lat, a w przypadku intensywnej barwy tkaniny takiej jak czerwień, czy czerń plamy powstałe na naszej odzieży mogą pozostać na stałe.

Wyróżnia się dwa rodzaje badania odporności wybarwień na tarcie: na sucho i na mokro. Wynik badania odporności podaje się według normy PN-EN ISO 105-X12:2016-08 w skali 1-5, gdzie 5 oznacza maksymalną odporność, a 1 brak odporności. Tkaniny Toptextil wykazują dużą odporność wybarwień na tarcie na poziomie 5.

swiatlo

odporność na światło

Tkaniny Toptextil cechują się wysoką odpornością na światło. Oznacza to, że nie ulegają płowieniu nawet przy dużym natężeniu światła naturalnego i sztucznego.

Badanie odporności na światło przeprowadza się na dwóch identycznych próbkach tkaniny. Jedną z nich umieszcza się w komorze, która oddziałuje na próbkę światłem o natężeniu zgodnym z normą, ale także odpowiednim poziomem temperatury. Po zakończeniu badania próbkę z komory porównuje się z próbką tkaniny, która nie podlegała działaniu światła. Rezultat ocenia się według normy PN-EN ISO 105-B02:2014-11 metoda 2 w 8-stopniowej skali, gdzie 8 oznacza brak zmiany, a 1 zmianę bardzo dużą.

outdoor

trwałość koloru

Tkaniny o przeznaczeniu zewnętrznym muszą charakteryzować się szczególną odpornością na odbarwienia spowodowane zmiennymi warunkami atmosferycznymi. W przypadku odporności koloru na poszczególne warunki atmosferyczne wynik zależy od barwy tkaniny, dlatego w obrębie kolekcji każdy kolor może mieć inny wynik. Podane obok numeru koloru numery grupy (I, II, III lub IV) odnoszą się do odporności danego koloru:

 • Grupa I – niska odporność
 • Grupa II – średnia odporność
 • Grupa III – wysoka odporność
 • Grupa IV – bardzo wysoka odporność

Należy pamiętać, że im ciemniejszy kolor tym niższa odporność na odbarwienia. Mimo to w europejskich warunkach nawet kolor z najniższą odpornością pozostanie trwały przez co najmniej trzy sezony. Tkaniny Toptextil Outdoor cechuje bardzo wysoka odporność koloru na światło.

ekoskora

badanie jakości ekoskór

Badanie jakości ekoskór różni się od badania tkanin i dzianin ze względu na charakterystyczną poliuretanową powłokę, którą pokryte są ekoskóry. Aby ocenić jakość ekoskór stosuje się:

 • Test Martindale’a – ocena rezultatów testu jest inna niż w przypadku tkanin i dzianin. Ekoskórę pociera się określoną w normie ilość razy, a następnie rezultaty pocierania ocenia się w 5-cio stopniowej skali, gdzie 0 to brak zmian, a 5 to całkowite przetarcie wierzchniej warstwy poliuretanowej.
 • Odporność na rozdzieranie – badanie odporności na rozdzieranie określa odporność materiału na działanie dwóch sił rozciągających nacięty materiał. Próbki wycinane są z materiału w kształt skrzydełek, za które mocowane są do uchwytów. Pod wpływem działającej siły próbka jest rozdzierana. Wartość siły rejestrowana jest do momentu rozdarcia próbki. Wyniki badania wyraża się w Newtonach (ozn. N)
 • Odporność na rozciąganie – badanie odporności na rozciąganie określa odporność materiału na działanie jednokierunkowej siły naciągającej jednolitą (nie naciętą) próbkę. Materiał umieszcza się w maszynie, która rozciąga go do momentu powstania rozdarcia. Wynikiem badania jest wartość siły wyrażona w Niutonach (ozn. N), jaka potrzebna była do zerwania próbki.

oeko

Oeko-tex Standard 100

Tkaniny Toptextil spełniają normy Oeko-Tex® Standard 100. Jest to system certyfikacji oraz badań produktów i półproduktów włókienniczych na wszystkich stopniach ich obróbki. Ma on na celu zapewnienie, że produkty włókiennicze nim oznaczone są wolne od substancji szkodliwych oraz potencjalnie szkodliwych (mowa o substancjach chemicznych, które w negatywny sposób mogą oddziaływać na zdrowie człowieka). Ustalono ponad 100 kryteriów badawczych, które muszą być uwzględnione, by produkt tekstylny został uznany za bezpieczny zgodnie z normami Oeko-Tex® Standard 100. W Polsce procesem certyfikacyjnym kieruje łódzki Instytut Włókiennictwa.

Certyfikat klasyfikuje tkaniny według 4 grup:

 • klasa I: Wyroby włókiennicze i zabawki tekstylne dla niemowląt oraz dzieci do lat 3 (np. bielizna, śpioszki, pościel, zabawki pluszowe)
 • klasa II: Wyroby tekstylne, których duża część powierzchni znajduje się w bezpośrednim kontakcie ze skórą (np. bielizna osobista, pościel, bluzki, skarpetki, pończochy)
 • klasa III: Wyroby włókiennicze, które nie mają bezpośredniego kontaktu ze skórą lub ich kontakt jest bardzo ograniczony ( np. kurtki, płaszcze, wkłady odzieżowe)
 • klasa IV: Materiały do wyposażenia wnętrz i dekoracji (np. tkaniny obiciowe, obrusy, zasłony)

Wybrane tkaniny obiciowe Toptextil posiadają II klasę certyfikatu, która gwarantuje, że proces produkcyjny przebiegał w sposób przyjazny środowisku, a materiał jest bezpieczny nawet dla najbardziej wymagających użytkowników jak niemowlęta, alergicy, czy osoby z chorobami skóry.

reach

REACH

Wszystkie kolekcje w ofercie Toptextil oraz ich proces produkcyjny zgodne są z rozporządzeniem REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej regulujące kwestie stosowania chemikaliów w Unii Europejskiej, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu.

W ramach rozporządzenia REACH przyjęto szereg zmian mających na celu usprawnienie zarządzania i kontroli obrotu chemikaliami na terenie Unii Europejskiej. Podstawowe cele systemu stworzonego przez rozporządzenie REACH to:

 • ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego,
 • zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na stanowisku pracy,
 • utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego,
 • integracja działań europejskich z działaniami podejmowanymi na arenie międzynarodowej,
 • ograniczenie do minimum badań na zwierzętach kręgowych