Reklamacje

PROCEDURA REKLAMACYJNA


1) Wszystkie towary zakupione w firmie Toptextil sp. z o.o. objęte są gwarancją 
(rękojmią za wady ukryte) w okresie dwóch lat od daty zakupu, pod warunkiem:
-  prawidłowego używania,
- odpowiedniej konserwacji i czyszczenia,
- właściwego transportu, 
- odpowiedniego magazynowania,
- właściwego zamontowania tkaniny na meblu.  

2) Klient ma obowiązek zgłosić pisemnie reklamację:  mailem lub pocztą. 
Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane na formularzu reklamacyjnym 
( do pobrania na stronie Toptextili powinno zawierać: 
- nazwę firmy,
- imię, nazwisko osoby zgłaszające reklamację, 
- dokładny adres
- telefon kontaktowy
- datę i miejsce zakupu,
- numer faktury sprzedaży tkaniny
- nazwę tkaniny i numer koloru,
- numer rolki
- ilość reklamowanych metrów materiału
- data stwierdzenia wady
- powód reklamacji, 
- żądanie reklamującego.

3)   Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane na adres:
- pocztą: Toptextil Sp. z o.o., ul. Lwowska 40, 34-100 Wadowice


4)   Toptextil sp. z o.o. udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.