Reklamacje

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1) Wszystkie towary zakupione w firmie Toptextil sp. z o.o. objęte są gwarancją
(rękojmią za wady ukryte) w okresie dwóch lat od daty zakupu, pod warunkiem:
– prawidłowego używania,
– odpowiedniej konserwacji i czyszczenia,
– właściwego transportu,
– odpowiedniego magazynowania,
– właściwego zamontowania tkaniny na meblu.

2) Klient ma obowiązek zgłosić pisemnie reklamację: mailem lub pocztą.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane na formularzu reklamacyjnym
( do pobrania na stronie Toptextil) i powinno zawierać:
– nazwę firmy,
– imię, nazwisko osoby zgłaszające reklamację,
– dokładny adres
– telefon kontaktowy
– datę i miejsce zakupu,
– numer faktury sprzedaży tkaniny
– nazwę tkaniny i numer koloru,
– numer rolki
– ilość reklamowanych metrów materiału
– data stwierdzenia wady
– powód reklamacji,
– żądanie reklamującego.

3) Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane na adres:
– emailem: reklamacje@toptextil.pl lub
– pocztą: Toptextil Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 34-100 Wadowice

4) Toptextil sp. z o.o. udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 28 dni od jej otrzymania.