Trudnopalność

ODPORNOŚC NA PŁOMIENIE

Ogień

Atest FIRA (zwany również testem zapałki) to dokument wydawany przez prestiżowy Furniture Industry Research Association (w skrócie FIRA) w Wielkiej Brytanii według normy BS 5852 Part 1 (żarzący się papieros) i Part 2 (otwarty ogień). Tkaniny objęte tym atestem poddawane są działaniu ognia, którego źródłem jest tlący się papieros, a także paląca się zapałka lub palnik gazowy. Tkaniny objęte atestem FIRA nazywa się tkaninami samogasnącymi, co oznacza, że podczas kontaktu z otwartym płomieniem materiał zapala się, ale ogień nie rozprzestrzenia się dalej, a po odsunięciu źródła ognia podpalony materiał sam gaśnie. Tkaniny te przeznaczone są do zastosowań specjalistycznych, gdzie konieczne jest spełnienie wysokich norm bezpieczeństwa (hoteli, restauracji, obiektów użyteczności publicznej) oraz dla wszystkich kładących nacisk na najwyższy standard trudnopalności.

Royal Royal Great

ODPORNOŚC NA PAPIEROSA

Papieros

Test papierosa to potoczna nazwa procesu certyfikacyjnego zgodnie z normą PN-EN 1021-1:2014-12. Certyfikat ten gwarantuje, że układ tapicerski odporny jest na tlenie oraz zapłon płomieniem, którego źródłem jest tlący się papieros – jedna z najczęstszych przyczyn pożarów w domach. Kolekcje objęte tym atestem są gwarantem najwyższego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

kolekcje z atestem papierosa