Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A PAGINII DE INTERNET

www.toptextil.pl

§ 1

PREVEDERI GENERALE

Administratorul datelor personale colectate prin intermediul paginii http://www.toptextil.pl jest TOPTEXTIL SP. z o.o. , adresa locului de desfășurare a activității și adresa de livrare: ul. Mickiewicza 29, 34-100 Wadowice, KRS: 0000203447, NIP: 6792798257, REGON: 356824053 adresa de e-mail (e-mail): info@toptextil.pl, denumit în continuare „Administrator”.

§ 2

SCOPUL ȘI DOMENIUL DE COLECTARE A DATELOR

Datele personale vor fi prelucrate în scopul prestării serviciului (vânzarea de țesături), marketingului direct pentru produse și servicii proprii, realizate sub formă tradițională, constituind așa-numitul interesul legitim al întreprinzătorului. Datele pentru aceste scopuri vor fi prelucrate pe baza prevederilor art. 6 alin. 1 lit. b), c) și f) al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 cu privire la protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RODO).

După acordarea consimțământului separat, în conformtate cu art. 6 alin. 1 lit. a) datele RODO pot fi, de asemenea, procesate în scopul transmiterii de informații comerciale prin mijloace electronice sau prin efectuarea de apeluri telefonice în scopuri de marketing direct – respectiv în legătură cu art. 10 alin. 2 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice sau cu art. 172 alin. 1 al Legii din 16 iulie 2004 – Legea Telecomunicațiilor, între care cele gestionate ca rezultat al profilării, cu condiția ca utilizatorul să-și fi dat acordul corespunzător.

Datele personale procesate în scopuri legate de furnizarea de servicii (brokeraj imobiliar) vor fi prelucrate în perioada necesară pentru prestarea serviciului, după care datele supuse arhivării vor fi păstrate o perioadă corespunzătoare pentru prescrierea creanțelor, și anume 10 ani. Datele personale prelucrate în scopuri de marketing care fac obiectul declarației de consimțământ vor fi procesate până la revocarea consimțământului.

În cazul constatării că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile GDPR, persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la Inspectorul General pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (după 25 mai 2018 – Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal).

Furnizarea de date personale este voluntară. Datele personale vor fi, de asemenea, prelucrate într-un mod automat, sub forma profilării, atâta timp cât utilizatorul este de acord cu aceasta pe baza art. 6 alin. 1 lit. a) RODO.
Consecința profilării va fi atribuirea unui profil persoanei date, în scopul de a lua decizii cu privire la ea sau pentru a analiza sau anticipa preferințele, comportamentele și atitudinile acesteia.

Administratorul depune toate strădaniile pentru a proteja interesele persoanelor la care se referă datele, și în special, asigură că datele colectate de acesta sunt:

– prelucrate în conformitate cu legea,

– colectate în scopuri precise, legitime și care nu fac obiectul unei prelucrări ulterioare care nu este conformă cu aceste scopuri,

– corecte și adecvate din punct de vedere material în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate și stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor la care se referă, nu mai mult timp decât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării.

§ 3

DREPTUL DE CONTROL, ACCESUL LA CONȚINUTUL DATELOR PROPRII ȘI CORECTAREA LOR

Persoana la care se referă datele are dreptul de a accesa datele sale personale și dreptul de a rectifica, șterge, limita prelucrarea, dreptul la transferul de date, dreptul de a exprima obiecții, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Pentru a vă exercita drepturile menționate la punctul 1, puteți trimite un e-mail corespunzător pe adresa
info@toptextil.pl

§ 4

FIȘERE „COOKIES”

Site-ul web al administratorului utilizează „fișiere cookie”. Absența unei mențiuni din partea utilizatorului browser-ului este echivalentă cu acordul pentru utilizarea acestora.

Instalarea fișierelor„cookies” este necesară pentru prestarea corespunzătoare a serviciilor pe site. Fișierele „cookies” conțin informații necesare pentru buna funcționare a site-ului, în special a celor care necesită autorizare.

Ca parte a site-ului „toptextil.pl”, se folosesc trei tipuri de fișiere „cookie”: „sesiune”, „permanentă” și „analitică”.
Cookie-urile „Sesiune” sunt fișiere temporare care sunt stocate pe dispozitivul final al utilizatorului până când se deloghează (părăsirea paginii).

Cookie-urile „permanente” sunt stocate în dispozitivul final al utilizatorului pentru un timp specificat în parametrii fișierelor „cookie” sau până la ștergerea acestora de către utilizator. Cookie-urile „analitice” permit o mai bună înțelegere a modului de interacțiune a utilizatorului în sfera conținutului paginii, și să organizeze mai bine structura ei. Cookie-urile „analitice” colectează informații despre modul în care utilizatorul folosește site-ul web, tipul de pagină din care a fost redirecționat utilizatorul și numărul de vizite și ora vizitei utilizatorului pe site. Aceaste informații nu înregistrează datele personale concrete ale utilizatorului, ci servesc la întocmirea de statistici privind utilizarea site-ului web.

Utilizatorul are dreptul să decidă accesul fișierelor „cookie” la computerul său, selectându-l anterior în fereastra browserului său. Informații detaliate despre posibilitățile și modalitățile de operare a fișierelor „cookie” sunt disponibile în setările software (browserului web).

§ 5

PREVEDERI FINALE

Administratorul utilizează mijloace tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție a datele cu caracter personal corespunzătoare pericolelor și categoriilor de date protejate, și în special protejează datele împotriva accesului neautorizat, preluarea lor de o persoană neautorizată, prelucrarea însoțită de încălcarea prevederilor aplicabile și modificarea, pierderea, deteriorarea sau distrugerea.

Administratorul pune la dispoziție măsuri tehnice adecvate pentru a preveni obținerea și modificarea de către persoane neautorizate a datelor personale transmise electronic. În domeniile nereglementate de prezenta Politică de confidențialitate, se aplică dispozițiile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și abrogarea Directivei 95/46/CE (RODO) și ale prevederi relevante ale legislației poloneze.

Dispozițiile acestei Politici de Confidențialitate intră în vigoare la 25 mai 2018.