W związku z realizacją projektu: „Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Toptextil Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp, nr projektu: RPMP.03.03.02-12-0585/17, niniejszym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na wynajęcie zabudowy targowej wykonanej wg indywidualnego projektu Zamawiającego na potrzeby udziału w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej Heimtextil 2019 Frankfurt (Niemcy) w dniach 08-11.01.2019.

Specyfikacja zamówienia:

 • wynajęcie na czas trwania targów HEIMTEXTIL 2019 jednej (1) kompletnej zabudowy, wykonanej wg indywidualnego projektu Zamawiającego, na potrzeby zabudowy wynajętego stoiska targowego Zamawiającego o pow. 79 m2.
 • zabudowa zostanie wynajęta wyłącznie na czas trwania targów HEIMTEXTIL 2019 na potrzeby zabudowy stoiska targowego Zamawiającego a następnie zdemontowana i zabrana przez Wykonawcę zabudowy.
 • dla realizacji zamówienia Zamawiający założył poniższy zakres czynności:
  • wynajęcie kompletnej zabudowy dla powierzchni stoiska targowego 79 m².
  • wynajęta zabudowa zostanie wykonana w oparciu o projekt i specyfikację techniczną dostarczoną przez Zamawiającego (uwzględniającą niezbędne dla ekspozycji elementy – stoliki, krzesła, ekspozytory, oświetlenie, monitor TV),
  • Wykonawca zabudowy zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych elementów zabudowy oraz montażu i demontażu stoiska na miejscu
  • Wykonawca zabudowy zobowiązany jest do podłączenia zlewu do przyłącza wodnego na stoisku.

Szczegóły zapytania wraz z projektem zabudowy dostępne są w Baza Konkurencyjności, nr ogłoszenia 1142916.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2018 r.