Informacja / notatka dotycząca anulowania zamówienia upublicznionego w Bazie Konkurencyjności
Dotyczy:
wynajęcie zabudowy targowej wykonanej wg indywidualnego projektu Zamawiającego na potrzeby udziału w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej KIFF (Kiev International Furniture Forum) w Kijowie (Ukraina), 27.02-02.03.2019 zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2019 r.
Niniejszym informujemy, że w/w zapytanie ofertowe zostało anulowane przed zakończeniem konkursu. Powodem anulowania jest zauważony istotny błąd w jego treści, związany z niepoprawnie przygotowanym załącznikiem nr 5 – projekt, specyfikacja techniczna i wizualizacja stoiska Zamawiającego (Projekt) – stanowiącym integralną część zapytania ofertowego.
Załącznik nr 5 został omyłkowo przygotowany dla powierzchni wystawienniczej 42m2 (6 x 7 m2) zamiast 48m2 (6 x 8m2), podczas gdy Zamawiający podpisał umowę na uczestnictwo w targach z organizatorem na wynajęcie powierzchni wystawienniczej 48m2 (6 x 8m2).
Zamawiający uznał, iż powyższe w istotny sposób może wpłynąć na wycenę zamówienia w składanych ofertach oraz wprowadzić w błąd potencjalnych oferentów.

Potwierdzenie anulowania zamówienia w bazie Konkurencyjności