Toptextil


Toptextil Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej firmy Toptextil Sp. z o.o.". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki , poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp.


Cele projektu:

Jako główny cel projektu Wnioskodawca wskazał:

1. dokonanie sprzedaży eksportowej poniższych produktów we wskazanych ilościach:

a. tkaniny Toptextil: 169 814 mb.

b. tkaniny Toptextil Design: 4 402 mb.

c. dzianiny Toptextil Comfort: 6 797 mb.

d. usługi pikowania: 8 152 mb.

w okresie 01.05.2016 - 30.04.2018 r., tj. w okresie trwania projektu oraz w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.


Planowane efekty:

  • Liczba kontaktów biznesowych: 35

  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 25

  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 2 083 676 zł


Wartość projektu:

  • koszty kwalifikowane: 400 000 zł

  • koszty ogółem: 462 660,28 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 200 000 zł

Copyright © 2016 TopTextil
Realizacja strony internetowej: Weboski